Βίδες επούλωσης

Healing abutments

  • Διαβλενογόνιο τμήμα τιτανίου που θα διαμορφώσει τους μαλακούς ιστούς
  • Ο γιατρός επιλέγει την κατάλληλη βίδα επούλωσης με βάση το προφίλ ανάδυσης ΕP  που απαιτείται για την αποκατάσταση και   το ύψος των μαλακών ιστών
  • Η Impladend 3i προσφέρει βίδες επούλωσης με διαφορετικά ύψη και προφίλ ανάδυσης EP για κάθε διαφορετική προσθετική πλατφόρμα( 3.4, 4.1 , 5.0, 6,0 χιλιοστά) δίνοντας την ευκαιρία στον γιατρό να μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κάθε περίπτωση ασθενή.
  • Οι ενδείξεις που βρίσκονται πάνω στην βίδα επούλωσης υποδεικνύουν:
  • Ο αριθμός στην αριστερή πλευρά της βίδας επούλωσης δείχνει το ύψος της
  • Ο αριθμός στην δεξιά πλευρά της βίδας επούλωσης κάτω από την γραμμή δείχνει την προσθετική πλατφόρμα
  • Ο αριθμός στην δεξιά πλευρά της βίδας επούλωσης πάνω από την γραμμή δείχνει το προφίλ ανάδυσης EP

Description

Σχετικά αρχεία

Κατάλογος Προσθετικών Προϊόντων